Krijo një llogari të re Medikey

LSWR ALBANIA

Medikey® është një instrument çertifikimi që u lejon të gjithë operatorëve të regjistruar të shëndetësisë të hyjnë në network-et e website-ve te rezervuara dhe të përfitojnë shërbimet ekskluzive gjithmonë me të njëjtët emra dhe fjalëkalime identifikimi.

Regjistrimi Medikey® është realizuar falë një zgjidhjeje teknologjike të thjeshtë, transparente dhe të sigurtë, pra në respekt të konfidencialitetit të të dhënave, të fleksibilitetit, të thjeshtësisë së përdorimit dhe sigurisë së lartë.

Regjistrimi është falas dhe lejon të merrni të njëjtat (username dhe password) me të çilat mund të hyni automatikisht në të gjitha sitet e network-ut.

Tipi i regjistrimit
Emri
Emri yt i plotë

Mbiemri
Mbiemri yt i plotë

Emri i babait
Emri i plotë

Gjinia


Data e lindjes


 
 
Karta e Identitetit
Numri i Identitetit

Identifikimi
Zgjidh emrin tënd si përdorues

Fjalëkalimi
Zgjidh fjalëkalimin tënd

E-mail
Vendos një adresë emaili të vlefshme

Telefoni
Vendos një numër telefoni

Përpara se të vazhdoni më tej, Ju ftojmë të lexoni me kujdes sa është risjellë në faqet në vazhdim lidhur me miratimet e kërkuara më poshtë që rregullojnë shërbimin Medikey®